privacy policy

De inhoud van deze site is door Big Waves Agency met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Big Waves Agency kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Privacy Policy voor bezoekers van bigwavesagency.nl. 
De website bigwavesagency.nl wordt beheerd door Big Waves Agency.

Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en abonnees via de nieuwsbrief via e-mail. Bij bezoek aan deze website kan Big Waves Agency gegevens van je verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten, contactformulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Big Waves Agency je privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Big Waves Agency beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten of je uit te schrijven voor de nieuwsbrief. 

Gegevensverwerking

Big Waves Agency verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties.
In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Big Waves Agency en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,

2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer,

en 3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Op bigwavesagency.nl zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Via de Google Analytics code en de Facebook pixel worden er geanonimiseerd gegevens door gegeven aan Big Waves Agency.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement

Big Waves Agency behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Via info@bigwavesagency.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om veranderingen in gegevens door te voeren. In sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.